Екатерина Додова Екатерина Додова Потребител

Допълнителни парични вноскиСобственик на фирма ЕООД на на основание чл.134, ал.1 от Търговския закон и протокол на общото събрание на едноличния собственик прави допълнителни парични вноски към 01.01.2010г Във връзка с изграждането на ветроенергиен парк. В протокола е уговорена да не се начислява лихви към 31.12.2010г. Парите са отразени само в пасива на баланса като др. задължения.


Въпросът ми е дали е трябвало да се начисляват лихви? Какви са данъчните последици и трябва ли затова тези допълнителни вноски да бъдат оформени като договор за паричен заем към 01.01.2011г и респективно начисляването на лихва?

Отговори

  • Здравейте,

    За допълнителни парични вноски по реда на чл. 134 от ТЗ не е необходимо да има уговорена лихва. Това е потвърдено и в практиката на НАП. Интересното е, че това е и единственият данъчно безпроблемен начин за безлихвено финансиране (отделно от внасянето на капитал по някаква форма). Все пак, за да сте сигурни, че няма да имате проблеми, трябва изискванията на чл. 134 от ТЗ да бъдат коректно изпълнени. Счетоводното отразяване на вноските в 2010 г. е коректно.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->