Genka Barzakova Genka Barzakova учител

Обезщетение при пенсиониранеГенка Барзакова подала документи за пенсиониране на 21.07.20 г.и се интересува за полаганите обезщетения за пенсиониране на учител с трудов стаж повече от 40 г

1. по чл.222,ал.3 от КТ в размер на 10 брутни заплати-подава ли се декларация от мое име или Директора подава до МОН. Къде да се интересувам кога ще ми бъдат преведени парите.

2.по чл.221 ал.1 от КТ от къде ще получа обезщетение за неизползваният годишен платен отпуск за учебната 2019/2020 г.и до колко време ще го получа, защото до този момент /30.09.20 г./не съм получила. В заповедта за прекратяване на ТД от 20.07.20 г пише за 26 работни дни само за тази година, а аз имам останали и за предходната година, които Д-ра не е опоменал в заповедта. Колко време на давност има заповедта и как мога да си ги получа.


Отговори

  • Здравейте. Обезщетението по чл.222, ал.3 от КТ се изплаща само след прекратяване на трудовия договор! "Задължение е на съответния счетоводител и на работодателя размера му да се впише в заповедта за прекратяване на договора!Нямате задължение да подавате декларация за това.
    Консултация от списание "Труд и право" - "Парично обезщетение се дължи за платен отпуск, който не е използван и не се е погасил по давност
    Съгласно разпоредбата на чл. 176а КТ, когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. В случаите когато платеният годишен отпуск е отложен, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му. Правото на обезщетение за полагаем, но неизползван платен годишен отпуск, е в зависимост от размерите на неизползваните платени годишни отпуски, правото за които не е погасено по давност. Обезщетение се дължи само за неизползвания платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност, т.е. ако не са изтекли 2 години от края на годината, за която се полага този отпуск или 2 години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му - за отпуск, отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 2 КТ1." Както и в горния случай размера му следва да се впише в заповедта. За невписани обезщетения, за неизчислени ПРАВИЛНО, подавате ВЪЗРАЖЕНИЕ до директора на училището, като в кратък срок -примерно 7 календарни дни ИСКАТЕ отговор. При отказ уведомявате Инспекцията по труда по място за направените към Вас нарушения или завеждате дело в Съда. Давностният срок на изплащане на въпросните обезщетения е три годишен!
  • Благодаря Ви много!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->