Стефка Найденова Стефка Найденова старши учител

Процент прослужено времеЗдравейте,

Работя като детски учител и имам 42 години общ трудов стаж. Три години от него не са педагогически ( от 1977 до 1980 г.). От три месеца процента за прослужено време ми се изплаща само за педагогическия стаж. Директорката и новата счетоводителка ми казаха, че така е по закон. Предстои ми пенсиониране и за мен е важно.

Правилна ли е това?


Отговори

  • Здравейте. Мисля-не сте получили точния отговор. Доколкото ми е известно, в училищата действа Колективен трудов договор, който урежда заплащането, в т.ч. и т.н доплащане за клас. Предлагам Ви да поискате и се запознаете с текста в КТД/което е Ваше право/, който урежда въпросното доплащане - като вид на стажа, който се зачита за въпросното доплащане. Ако е договорено доплащане само за наличие на педагогически стаж, ръководството правилно е извършило корегирането на класа Ви.Впрочем, ако е удобно, напишете на каква длъжност сте работили в периода 1977-1980 г? Ще Ви направя извадка от действащия към момента КТД за системата на предучилищното и училищното образование от 11.06.2018 г. В чл.25 и 26 от въпросния КТД - При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и:
    1. трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Ето линк към този КТД - file:///C:/Users/John/Downloads/KTD_d01-100_110618.pdf/можете да се запознаете с текстовете/. Ако имате допълнителни въпроси - задайте ги тук.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->