Алексиева Алексиева Потребител

Облагат ли се подаръците в пари, получени от младоженците?Здравейте, имам въпрос който може да ви се стори дори смешен, но за мен е важен. Получените подаръци от младоженците, по повод сватбеното им тържество, все по-често са в пари. Как се тълкуват тези подаръци по отношение на данъчно облагане по ЗДДФЛ (или друг данъчен закон)? Има ли задължение да бъдат обявени тези средства по някакъв начин и как би могло да се докаже, че са именно от сватбени подаръци?


Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,

  Въпросът Ви не е смешен, тъкмо напротив - доста е интересен. Както всички добре знаем, твърде често се случва обичайни явления от практиката да нямат своето изрично и категорично данъчно решение. За радост настоящият случай не е такъв. Съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗДДФЛ получените дарения (а един подарък по същество е дарение, думите имат и еднакъв морфологичен корен) не се считат за доход, съответно не се облагат с данък. В допълнение, съгласно чл. 48, ал. 1, т. 5 от Закона за местните данъци и такси обичайните подаръци са освободени от данък дарение. Нито ЗДДФЛ, нито ЗМДТ правят каквото и да било разграничение по отношение на това по какъв повод и с каква цел са получени подаръците. С други думи получените от младоженците подаръци по време на сватбеното им тържество не се облагат с никакъв данък.

  Обръщам внимание обаче, че ЗМДТ говори за "обичайни" подаръци. Понастоящем не съществува административна или съдебна практика, която да пояснява значението на термина "обичайни". По тази причина съществува риск получените подаръци в особено (необичайно) високи размери да бъдат третирани от общинските органи като такива, подлежащи на облагане по ЗМДТ.

  По отношение на въпроса Ви за доказване на произхода на средствата, тук съществува един доста любопитен момент. Макар въпросните подаръци да са освободени от данъчно облагане по всички закони, все пак за младоженците съществува задължението да подадат декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ, в която да декларират сумата на получените необлагаеми обичайни подаръци. Това ще представлява по съществува и доказателство за произхода на средствата. Както можете да си представите, на практика почти никой не подава тази декларация, след като не се дължи данък, а няма и санкция за неподаването й.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • Благодаря за изчерпателния отговор! Желая Ви успешен ден!
  Поздрави,
  Алексиева
 • Здравейте,
  имам въпрос по следната ситуация.При извършване на данъчна ревизия е установено наличието на сума пари с недоказан произход.Собственика на фирмата предоставя договор с чуждестранен гражданин в който е упоменато,че въпроснато лице отдава тази сума на собственика на фирмата.Българските власти правят запитване към институциите в съответната държава(на чусдестранния гражданин),че съответното лице съществува.След време се получава отговор,че такова лице не съществува.А фирмата до ден днешен работи с това лице.Въпросът ми е как може да се докаже,че това лице съществува?
  Благодаря Ви предварително!
 • А може ли да се подаде такава декларация със задна дата?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->