Евгения Петрова Евгения Петрова Потребител

ДДС 21%За проведено обучение в Брюксел фирма SuperStudio с VAT BE0897143397ни издава фактура с начислено 21% ДДС. 1. Мога ли да възстановя това ДДС?

 2. Самооблагам ли се с протокол? На кое основание и върху коя стойност?Отговори

 • Здравейте,

  Въпросът, който засягате, касае една от промените в ЗДДС (и в европейската ДДС директива) в сила от 01.01.2011 г., тъй като проведеното обучение се класифицира като образователно събитие.

  Следващият анализ се базира на презумпцията, че фирмата Ви е данъчно задължено лице по ЗДДС, т.е. извършва независима икономическа дейност и обучението е било във връзка с тази дейност.

  Логиката на системата на ДДС е за всяка облагаема доставка да има еднократно начисляване на ДДС (т.е. да няма двойно облагане, нито необлагане). За да се определи кой трябва да начисли данъка и какъв следва да е данъка, са въведени правилата за място на изпълнение на доставките.

  Образователна услуга, до което доставчикът осигурява достъп (вход) чрез продажбата на билети, абонаменти или друга форма на плащане, е с място на изпълнение там, където фактически се провежда събитието. Напр. в случаите на организирани конференция или семинар, при които има сходна програма за всички участници и Вие сте платили, за да бъдете допуснати до събитието. В тези случаи задължен да начисли данъка е доставчика, а за Вас няма задължение да се облагате с протокол.

  Другата хипотеза е доставчикът да не осигурява само достъп (вход) до образователното събитие. Напр. в случаите на специално организирани за целите на фирмата Ви обучения. В тази хипотеза мястото на изпълнение на доставката е в държавата на получателя (допускаме, че е различна държава). Доставчикът не начислява ДДС, а получателят е длъжен да се самообложи.

  В обобщение на горното следва да прецените естеството на услугата, която сте получили, за да достигнете до коректното ДДС третиране. Моето предположение би било, че белгийският доставчик коректно Ви е начислил белгийско ДДС, при което нямата задължение за самоначисляване. В противен случай, той ще трябва да Ви издаде нова коректна фактура без ДДС, за да няма повторно начисляване на данъка, а данъчната основа за самоначисляването ще бъде стойността на услугата (вече без ДДС).

  И на последно място, тъй като сте данъчно задължено лице и не трябва да понасяте тежестта на данъка, в хипотезата на коректно начислено белгийско ДДС имате право да възстановите данъка по реда на Директива 2008/9/ЕО.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->