Валентина Ставрева Валентина Ставрева Потребител

Продажба на дружествени дяловеКакви данъчни последици ще има, ако съдружник в ООД (2-ма съдружници 50:50) с основен капитал 5 000 лв, собствен капитал 80 000 лв. продаде своите дялове за сумата от 2 500лв.?Отговори

 • Здравейте,

  За дружеството, чиито дялове се продават, няма да има никакви данъчни последици и никакви счетоводни записваня, освен промяната на аналитичността към с-ка Основен капитал.

  За съдружника, продаващ дяловете си, би могла да възникне облагаема печалба. Във Вашия случай обаче цената, по която се продават дяловете, е на стойност, равна на стойността на внесения в дружеството капитал (стига да няма Вземания по записани дялови вноски). С други думи, няма реализирана печалба, следователно няма облагаем доход.

  Доколкото обаче собственият капитал на дружеството е по-висок (т.е. има натрупани резерви и/или неразпределени печалби), следва да обърнете внимание и на проблема с трансферното ценообразуване, тъй като изглежда, че цената от 2 500 лв. не е реална. Т.е. ако органите на НАП установят по време на данъчна ревизия, че цената, по която са продадени дяловете, е по-ниска от пазарната, ще начислят съответно дължимия данък по ЗДДФЛ на съдружника, базирайки се на реални пазарни цени, както и лихви за забава.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->