Нели Георгиева Нели Георгиева Потребител

Протокол по чл. 117 от ЗДДСЗдравейте! Днес получих фактури от доставчик регистриран за нуждите на ДДС в Гърция.

1. Първата фактура е издадена с дата 21-04-2011, по която няма направено плащане, стоките реално са натоварени на 17-05-11, във фирмата са получени на 18-05-11.

2. Втората фактура е издадена със същата дата, стоките не са платени отново, но ще бъдат получени във фирмата на 10-06-11. Превозът е организиран от нас. С каква дата трябва да бъдат издадени протоколите в двата случая?


Отговори

 • Здравейте,

  По реда на въпросите:

  1. В случаите на ВОП (а изпращането на стоки от регистриран по ДДС гръцки доставчик към българска регистрирана по ДДС фирма е именно ВОП) въпросът за издаването на протокол за самоначисляване на ДДС е обвързан единствено с датата на данъчното събитие, т.е. прехвърлянето на собствеността върху стоката. Направени преди това авансови плащания нямат никакво отношение към задължението за издаване на протокол. В конкретния случай точната дата на данъчното събитие е или 17 май или 18 май в зависимост от конкретните условия за доставка по Incoterms. Тъй като не сте посочили условията за доставка, но споменавате, че транспортът е организиран от Вашата фирма, то може да се допусне, че датата на данъчното събитие е 17 май, защото собствеността най-вероятно е била прехвърлена при предаването на стоките за превоз. Срокът за издаване на протокола за самоначисляване на ДДС е 15 дни от датата на данъчното събитие. Това означава, че трябва да издадете протокол с дата не по-късна от 1 юни. С други думи, ако не сте издали протокола с дата от май, можете да го издадете с дата 1 юни и да го включите в дневниците за юни.

  2. Следвайки горните аргументи, най-късната дата за издаване на протокола е 24 юни, ако предположим, че стоките са тръгнали от Гърция на 9 юни. В крайна сметка в този случай дори не е толкова важно с каква точно дата ще съставите протокола, стига датата да е от юни и да го включите в дневниците по ДДС за юни.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->