Даниела Тронкова Даниела Тронкова Потребител

ЮЛНЦ - ДДСЮЛНЦ в обществена полза получава безвъзмездно финансиране по ОП "РЧР" "Аз мога" за обучение срещу ваучери на заети лица, на стойност 200 000 лв. Трябва ли ЮЛНЦ да се регистрира по ДДС ?


Отговори

 • Здравейте,

  Ако правилно разбирам запитването Ви, все пак следва да се отбележи, че полученото от ЮЛНЦ финансиране не е безвъзмездно. Дори, в тесен смисъл, не би следвало да говорим за финансиране, а за възмездно предоставяне на обучителна услуга. Това по смисъла на ЗДДС се разглежда като доставка на услуга.

  С оглед на горното преценката дали трябва да се регистрирате по ЗДДС следва да се направи на базата на реализиран от лицето облагаем оборот. Това означава да се прецени дали предоставяните услуги са облагаеми по ЗДДС или освободени.

  ЗДДС третира като освободени наред с останалите и образователните услуги, предоставени от институции в системата на професионалното образование и обучение по ЗПОО и от лица, включени в списък на Агенцията по заетостта, предоставящи обучение за придобиване на ключови компетентности. На практика това означава, че ако имате лиценз по ЗПОО или сте включени във въпросния списък, не следва да начислявате ДДС и, следователно, не следва да се регистрирате по ЗДДС.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->