Василка Бойчева Василка Бойчева Потребител

Осигуровки и данъци при продажба на дялови вноскиКакви данъци и осигуровки се дължат при продажба на дялови вноски? Съдружникът-продавач е пенсионер и работи на трудов договор.Отговори

  • Здравейте,

    При продажба на дялови вноски не се дължат осигуровки по КСО и ЗЗО, тъй като подобни продажби не се считат за трудова дейност, пораждаща задължение за осигуряване.

    По отношение на данъчното облагане - дължи се 10% личен данък по ЗДДФЛ, изчислен на база на реализираната печалба от продажбата на дяловете. Самата облагаема печалба е разликата между продажната цена и цената на придобиване на дяловете (най-често това е сумата на капитала, внесен от съдружника).

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->