Анелия Иванова Анелия Иванова Потребител

Финансов лизингБългарска фирма регистрирана по ЗДДС закупува фризери при условията на финансов лизинг. В договора за лизинг не е предвидено прехвърлянето на правото на собственост върху активите, до тяхното напълно изплащане. С подписване на договора лизингодателя съставя и фактура за цялата стойност на активите в това число с включено ДДС.


Въпросът ми е имаме ли право да ползваме пълния размер на данъчния кредит по фактурата издадена от лизингодателят, при положение че срока за изплащане на активите е три години? Ако имаме право какво ще се случи с ДДС-то, което сме ползвали в случай, че лизингополучателя спре да погасява лизинговите си вноски и лизинговия договор бъде прекратен?Отговори

 • Здравейте,

  Или обстоятелствата по въпроса са грешно изложени, или ДДС третирането, възприето от лизингодателя, е погрешно. Имам предвид, че Вие твърдите, че по смисъла на лизинговия договор не е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху активите. В такъв случай това е доставка на услуга (наем) и е грешка това, че лизингодателят е начислил ДДС върху цялата стойност на активите. Но ако в действителност в лизинговия договор не е предвидена опция за прехвърлянето на правото на собственост (т.е. прехвърляното на собствеността е автоматично), тогава ДДС третирането на лизингодателят е коректно.

  На конкретните въпроси:

  Имате право на данъчен кредит по фактурата в пълен размер, ако фактурата е била издадена коректно от лизингодателя предвид горната дискусия и при равни други условия.

  Ако лизинговият договор бъде предсрочно прекратен, за лизингополучателя няма задължение за самостоятелна корекция на ползван данъчен кредит. Това, което обаче ще се случи, е лизингодателят ще издаде кредитно известие за онази част от главницата по лизинга, която той няма да търси от лизингополучателя. Отразяването на това кредитно известие от лизингополучателя ще доведе технически до намаляване на сумата на ползвания данъчен кредит.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->