Анелия Иванова Анелия Иванова Потребител

Покупка на стоки от ЕСБългарска фирма регистрирана по ЗДДС закупува стоки от фирми от ЕС, също регистрирани по ЗДДС. За отчитане на покупката българската фирма съставя протоколи по чл. 117 от ЗДДС, които включва в дневника за покупки и дневника за продажби.


Въпросът ми е трябва ли да бъде включена без право на данъчен кредит в дневника за покупки и самата фактура за доставка?Отговори

  • Здравейте,

    Не, не е нужно да включвате чуждестранната фактура в дневник покупки. Съгласно ЗДДС чуждите фактури (т.е. фактури, които са издадени от чуждестранни лица, които нямат български ДДС номер, или с други думи - фактури, които не са издадени по реда на ЗДДС) не се считат за данъчни документи в тесен смисъл. Следователно не подлежат на самостоятелно деклариране в дневника за покупките. Това схващане е потвърдено и в писма на НАП по темата.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->