Светлана Ангелова Светлана Ангелова Логопед

Фискален бон от такси може ли да служи за изплащане на разходи при командировкаФискалният бон от таксиметров автомобил има ли стойността на фискалния бон на автобусен билет - междуградски транспорт с цел изплащане на сумата при командировка?Отговори

  • Здравейте,

    Доста интересен въпрос отправяте. Няма изрична законова регламентация на този проблем. Следва да отбележим, че Наредбата за командировките в страната не налага ограничение относно вида на превозното средство, което ще се ползва. Всъщност командироващият (ръководителят на предприятието) има пълна свобова да прецени как ще се извърши пътуването по командировката. Все пак е нужно при евентуални спорове с органите на НАП, предприятието Ви да може да се обоснове защо за превоза се използват таксита, а не например автобуси.

    При наличието на солидна бизнес логика относно ползвания транспорт и ако заповедта за командировка изрично посочва, че превозът ще се извърши с такси, считам, че фискалните бонове от такси ще бъдат признати разходи, колкото и неортодоксално да звучи.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->