Анелия Иванова Анелия Иванова Потребител

Публикуване на ГФО в ТРЕТ пререгистриран през 2011 г. и не подлежащ на финансов одит от 2007 г. до настоящия момент следва ли да публикува годишните си финансови отчети в търговския регистър за периода 2007 г. – 2010 г.?Отговори

 • Да. Следва да публикува отчети за 2007,2008,2009 без 2010 г.- след като пререгистрацията е през 2011 г
 • Не трябва
 • Здравейте,
  ще подкрепя мнението на г-жа Милкова с едно Становище на МФ № АД-3 от 12.07.2011г. относно: Публикуването на Годишните Финансови Отчети на предприятията в Търговския регистър
  В т. 3 от това Становище се определят Лицата освободени от задължението за публикуване
  "- Еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит
  Съгласно измененията и допълненията в § 9а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за счетоводството, едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, са освободени от задължението за публикуването им в търговския регистър. Едноличните търговци са задължени да публикуват годишните си финансови отчети, само когато тези отчети подлежат на задължителен независим финансов одит.
  Предвид на това, че промяната на § 9а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за счетоводството влиза в сила от 3 май 2011 г., тя се прилага след тази дата и по отношение на публикуването на отчетите за 2010 г.
  За едноличните търговци, пререгистрирани през 2011 г., на публикуване подлежат тези годишни финансови отчети за периодите от 2007 г. до 2010 г., които са подлежали на задължителен независим финансов одит."
  В случая на г-жа Иванова, няма да има задължение за публикуване на отчетите на ЕТ за периода 2007-2010г.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->