Виолета Гиздова Виолета Гиздова Счетоводител

Изадени фактури с нулева стойностЗдравейте.


Извършен е авансов превод за закупуване на стоки. Има издадена фактура за цялото количество стоки по договор м/у получател и доставчик. Доставчикът при прехвърляне частично на стоки издава фактура за действителното количество като приспада част от аванса, с данъчна основа 0 и ДДС 0.


Какви счетоводни записвания трябва да взема? Не е ли по-правилно при прехвърляне на собствеността да се издава Приемо-предавателен протокол както е записано в чл.79 ал.8 от ППЗДДС?


Благодаря Ви предварително!Отговори

 • Здравейте,

  Текстът на чл. 79, ал. 8 от ППЗДДС дава избор на доставчика дали да издаде фактура или не при прехвърляне на собствеността в случаите, когато има 100% авансово плащане и издадена фактура (за авансовото плащане). От тази гледна точка и двата подхода за еднакво правилни.

  Споменавате за Приемо-предавателен протокол при прехвърлянето на собствеността. Като цяло е въпрос на търговска практика какви документи ще съставят контрагентите в търговските си взаимоотношения. Данъчният закон налага задължителни изисквания само за част от транзакциите. Както видяхме, в настоящия случай няма изискване за издаване на фактура. Но ако доставчикът не е съставил протокол или друг документ, удостоверяващ предаването на стоките (съответно прехвърлянето на собствеността върху тях), то нулевата фактура би изиграла такава роля.

  Нулевата фактура също трябва да се отрази в дневника за покупките. Това отразяване обаче няма да породи счетоводни записвания или, алтернативно в зависимост от ползвания софтуер, счетоводните записвания също ще са нулеви.

  По принцип ще имате осчетоводяване само на придобиването на стоките:

  Дт Стоки
  Кт Доставчици по аванси

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • Здравейте, моя случай е с избора на издаване на протокол.Имаме издадена анвансова фактура за услуга и цялостно плащане през м 07.2014.. Сега имаме издаден протоколи с данъчна основа и начислено ДДС. Трябва ли да ги включвам в Дневника за продажби / предполагам не, защото ще стане двоен данък/?Втория ми въпрос е как да взема счетоводните операции?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->