Радостина Радкова Радостина Радкова Потребител

Данък сградиДобър ден, искам да попитам дали е вярно че ако едно лице плаща данъци в полза на друго лице, например след пет или десет последователни години, тази сграда се узаконява и става негова без да е необходимо прехвърлянето и от истинския собственик и неговия подпис и съгласие, и ако е така къде мога да прочета законовото основание.


Благодаря предварително!Отговори

 • Не, не е вярно. Закон за собствеността - от член 68 до член 86. Плащането на данъци само по себе си, не представлява владение на имота.
 • Здравейте, бих искала да допълня отговора на г-н Василев. Да, Вашето твърдение не е вярно.
  Придобиването на право на собственост по давност се извършва чрез обстоятелствена проверка. За да се придобие имот по давност е необходимо собстовеникът на недвижимия имот да няма документ за правото си (нотариален акт), да е упражнявал фактическа власт върху имота в продължение на 10 години и през това време да е държал вещта като своя. Ако владението е било добросъвестно, собствеността се придобива с владение в продължение на 5 години. За добросъвестен се смята владелецът, когато вдадее вещта на правно основание, годно да го направи собственик (акт, който според действащото право може да прехвърли или учреди право на собственост - гражданскоправна сделка; административен акт) без да знае, че праводателят му не е собственик или че предписаната от закона форма е била опорочена.
  Плащането на дължимият данък не означава владеене на имота, следователно не означава, че може да се придобие недвижимия имот по давност.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->