Иванка Тасева Иванка Тасева Потребител

Осчетоводяване на субсидия от ДФЗ по програма за развитие на селските райониЗдравейте,

Интересува ме как се осчетоводява получена субсидия от Държавен Фонд Земеделие по програма за развитие на селските райони - създаване на микропредприятие. Получените средства са за покриване на разходи за СМР и закупуване на машини и оборудване. Направените разходи вече са платени чрез банков кредит и така получената субсидия трябва да погаси част от този кредит. Как да направя самото осчетоводяване?


Предварително благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  По-долу давам предложения за осчетоводявания:

  - за получените средства от субсидията
  Дт Пари
  Кт Финансирания

  - за погасяване на част от банковия кредит
  Дт Задължения по кредите
  Кт Пари

  - за текущо признаване на приходи от финансирания за периода на амортизиране на активите, чието придобиване е финансирано със субсидията
  Дт Финансирания
  Кт Приходи от финансирания

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • И по-нататък:
  За данъчни цели активът се завежда в данъчния амор тизационен план само за сумата, представляваща собствено съ участие (примерно, 50 %).
  При това положение, съгласно чл. 54 от ЗКПО счетоводният финансов резултат ще се увеличава при преобразуването му с пълната стойност на годишната амортизация (върху пълната доставна стойност на актива), а ще се намалява с данъчната амортизация за актива, в частта съфинансирана от собствени сред ства (в случая върху 50 % от доставната цена).
  За "да се възстанови равенството за данъчни цели", следва да се приложи чл. 68 от ЗКПО, т.е. счетоводните приходи и разходи, отчетени по повод на дарение (в случая целево финансиране, третирано по реда на СС 20), с което е намалена историческата цена при определяне на данъчната амортизируема стойност на актива, не се признават за данъчни цели. В случая счетоводният финансов резултат трябва да се намали при преобразуването му с отчетения приход от финансиране, в размер на амортизацията за съфинансираната част на актива.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->