create 1234 create 1234 Потребител

Фотоволтаична ел централаВ коя категория данъчни амортизируеми активи, по смисъла на чл.55 от ЗКПО, попада фотоволтаична ел централа за производство на енергия от фотоволтаични панели?Отговори

  • Здравейте,

    За съжаление класификацията на дълготрайните амортизируеми активи за целите на данъчното им амортизиране е една от данъчните области, в които съществува най-голяма законодателна дупка. Не съществува официален класификатор, който да е получител санкцията на закона. Това означава, че за всеки отделен случай трябва да се подхожда строго индивидуално, за да може да се защити избраната класификация. Не трябва да се забравя и възможността (дори задължението) да се прилага покомпонентният подход с оглед разграничимите компоненти на централата да получат отделна класификация.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->