Алина Чаушева Алина Чаушева Потребител

Износ на стока извън ЕС /Турция/ върната обартно поради несъответствиеИзнасяме дървен материал за Турция с предварително сключен договор издали инвойс. Стоката пристига в Турция установява се че размерите и не съответстват на заявените и след направен анализ стоката е върната обратно в България.

Какви документи следва да се изготвят и как следва да се отразят в ддс дневника за продажби.

Само ще уточня че при износа разполагаме с инвойс MRN CMR превозен билет фитосанитарен сертификат и сертификат за движение . А при връщане на стоката със MRN CMR и писмо от областна дирекция по земеделие турция /с превод/ с уточнена причина и количества .


Отговори

  • Здравейте,

    От ДДС гледна точка следва да издадете кредитно известие, което отново, както и инвойсът, е с нулева ставка на ДДС. Причината за издаването му е развалянето на сделката, проявление на което е връщането на стоката. След като подготвите и изпратите вече коректно заявената партида, ще трябва да си издадете нова фактура.

    Кредитното известие се отразява в дневника за продажбите по стандартния начин. Попълвате същите колони в дневника, които сте били попълнили за фактурата (инвойса), но в случая с отрицателен знак.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->