Сълзина Димитрова Сълзина Димитрова Потребител

Избор и освобождаване на член на Съвет на директорите на АДСъгласно ТЗ, избор и освобождаване на член на СД има действие от вписване в ТР. Взето е решение на УС на АД за избор на нов член на СД. В устава на АД се казва че решението на УС за избор и освобождаване на член на СД, мандата и възнаграждението се вписват в ТР и влиза в сила от вписването в ТР. В ТЗ се казва че решенията на УС влизат в сила незабавно, освен ако не са отложени.


От кога следва да се счита че е избран нов член на СД на АД и от кога следва да се счита че е освободен член на СД на дружеството? От датата на взетото решение на УС или от датата на вписването в ТР при положение, че решението е отложено и съгласно устава влиза в сила от вписването в ТР?Отговори

 • Според чл.231 ал. 4 от ТЗ изборът и освобождаването на членове на съветите на АД, както и назначаването на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър. В тази връзка е и чл.7 ал.2 о ЗТР - ако закон предвижда подлежащо на вписване обстоятелство да породи действие след вписването, третите лица не могат да се позоват не него преди да е извършено вписването.
 • Здравейте,
  г-н Василев е прав.
  Съгл. чл. 231, ал.2 от ТЗ решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено. Ал.4 обаче категорично отговаря на Вашият въпрос "Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър".

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->