Tania Toskova Tania Toskova Потребител

ИНТРАСТАТЗдравейте!


Фирма започва да работи на ишлеме за италианска фирма. Нашата фирма е регистрирана по ДДС по чл.100 ал.1. Като основание за неначисляване на ДДС във фактурите ще пишем чл.21 ал. 2 от ЗДДС. Ще подаваме и VIES. Трябва ли да се регистрираме и да подаваме интрастат декларации или само да водим електронните дневници до достигане на праговете по статистическа стойност?


Благодаря!Отговори

 • Kогато достигнете прага на доставки/изпращания същия месец подавате за регистрация и съответно вклучвате сумата в дневника по ИНТРАСТАТ.
  http://remont-na-pokrivi.org\">ремонт на покриви
 • Здравейте,
  ще се регистрирате като Интрастат оператор, когато достигнете обем вътрешнообщностна търговия, за съответната година и за всеки поток поотделно, който е определен като условие за регистрация.
  За месеца, през който достигнете прага за регистрация като Интрастат оператор трябва да подадете регистрационен формуляр за всеки търговски поток заедно с подаване на първа Интрастат декларация.
  В регистрационният формуляр се посочват:
  1. вид на задължението - годишно или текущо;
  2. първи референтен период при текущо задължение, за всеки поток поотделно;
  3. обем вътрешнообщностна търговия, определящ наличие на основание за възникване на задължение за деклариране по система Интрастат, за всеки поток поотделно;
  4. осъществяване от лицето на обработка на стоки по договор ("ишлеме");
  5. електронен адрес на Интрастат оператора за изпращане на съобщения от Националната агенция за приходите по електронен път;
  6. наличие на основание за прилагане на процедурата за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие по смисъла на наредбата по чл. 1, ал. 4 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки;
  7. наличие на уведомление за неосъществяване на Интрастат транзакции по смисъла на чл. 21, ал. 1 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки;
  8. упълномощено лице - наименование/име и единен идентификационен код - БУЛСТАТ или единен граждански номер/личен номер на чужденец;
  9. изпълнение на задълженията на Интрастат оператора поотделно за всеки поток за всеки месец.

  При регистрацията ще е необходимо да посочите обема на вътреобщностната търговия, която сте извършили и е причина за регистрация.
  Никъде не се изисква водене на електронните регистри към Интрастат декларацията, до тогава, докато не сте регистрирани като Интрастат оператор.

  Поздрави,
  Доника Маринова • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->