Петя Цветкова Петя Цветкова Потребител

Продажба на активПрез 2009 г. дружеството ни придобива офис, чрез застрояване с нотариален акт. През годините на изграждане на офиса сумите за застрояване са плащани срещу РКО (единствените счетоводни документи които имаме от строителя). Няма издадена фактура, не е ползван и данъчен кредит.

Въпросът е - можем ли да продадем офиса под балансова стойност и дължим ли ДДС? Ако е така, върху коя стойност?Отговори

 • Здравейте,

  Въпросът Ви е дали можете да продадете офиса под балансова стойност, но първо трябва да се види как изобщо сте формирали балансовата стойност. Казвате, че имате само РКО, но те са документи не за извършени разходи, а за платени суми. При така изнесените данни допускам и че нямате договор със строителя. От това следва, че Вие не можете да докажете цената на придобиване на имота си. Така че имате потенциален проблем с признаването за разход на балансовата стойност на имота при отписването му, след като сте го продали. Също така не можете да покажете и данъчната основа при придобиването на имота, тъй като това е минималната база, върху която следва да начислите ДДС, ако продажната Ви цена е по-ниска от нея.

  Поздрави,
  Пламен Донев
  • 20 Jul 2011 14:44
  • (Потребител)
  • 0
  Ужас! И каква цена на придобиване ще докажете? И за каква балансова стойност говорите?
 • Има значение и на кого ще продадете офиса.

  Сделки между свързани лица
  Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато свързани лица осъществяват търговските и финансовите си взаимоотношения при условия, които оказват влияние върху размера на данъчната основа, отличаващи се от условията между несвързани лица, данъчната основа се определя и се облага с данък при условията, които биха възникнали за несвързани лица.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->