Tania Toskova Tania Toskova Потребител

Пътни разходиРаботници на фирма пътуват от различни населени места до месторабота представят билети. Може ли фирмата да ги осчетоводи за разход?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Ако Вашата фирма изплаща тези билети, то не само може,а всъщност трябва да осчетоводи сумите, тъй като имаме реално разходване на фирмени средства. В тази връзка предполагам, че въпросът Ви по-скоро касае данъчното третиране на билетите, а именно - представляват ли те данъчно признат разход. Отговорът на последния въпрос зависи от два фактора:

  - Представляват ли тези суми социални разходи? - Тук е важно дали решението за тях е взето по съответния ред и дали покриването на транспортните разходи важи потенциално за всички служители на предприятието.

  - Разходите документално обосновани ли са? - Наличието само на билет не удовлетворява изискването за документална обоснованост.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • Благодаря за отговора!Фирмата е взела решение и иска да заплаща транспортните разходи на всички пътуващи,но проблема е че те могат да представят само билети,превозвачите отказват да издават фактура.Моля,посъветвайте ни какво да правим!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->