Иван Христов Иван Христов Потребител

Изчисляване на оперативна печалба по счетоводни книгиМоже ли от някои счетоводни книги да се изчисли оперативната печалба на дадена фирма (т.е. от публичните финансови отчети), и ако може - как?Отговори

  • Здравейте,

    В Отчета за приходите и разходите, съставляващ част от публичните финансови отчети, можете да откриете велечината на на печалбата на фирмата преди и след облагане с корпоративен данък. Ако под оперативна печалба разбирате нещо различно, особено предвид очакването Ви да изчислявате суми, моля да конкретизирате. Обръщам внимание и на едно важно разграничение - счетоводни книги е нещо много различно от финансови отчети. Публични са само финансовите отчети, в които финансовата информация е систематизирана в определени категории. Счетоводните книги (напр. хронологични регистри, дневници на сметки и т.н.) са счетоводни документи, налични само в придприятието, и на чиято база се съставят финансовите отчети.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->