KTK KONSULT KTK KONSULT

Сделка по чл. 21/4 от ЗДДСБългарска фирма подизпълнител(А) на друга българска фирма(Б) изпълнява услуга по изготвяне на инженерно-техническа документация по недвижим имот във Виена(Австрия) за трета фирма(В) - Австрийска .Двете български фирми са регистрирани по ЗДДС в България ,а третата по ДДС в Австроя.Въпросът ми е трупа ли оборот за регистрация по закона за ДДС в Австрия някоя от българските фирми и ако да коя (А) или (Б) ,защото доколкото знам по ЗДДС при сделки с недвижим имот за място на сделката се приема мястото където е недвижимият имот т.е. сделката се извършва в Австрия. И какъв е прагът за регистрация по ДДС в Австрия ?

Благодаря ви предварително.


Отговори

 • Здравейте,

  Въпросът е изключително интересен, тъй като по конкретния казус може да съществува различна данъчна практика в различните държави от ЕС. В европейската ДДС директива няма твърди правила в това отношение и е дадена възможност на държавите-членки да приложат собствени правила.

  Ако допуснем, че австрийските ДДС правила са идентични на българските, то би се получило едно твърде любопитно решение. Фирма А няма да начисли нито българско ДДС (доставката не е с място на изпълнение в България), нито австрийско ДДС (не е регистрирана по ДДС в Австрия). Но за фирма Б съществува задължение да самоначисли австрийско ДДС (!), тъй като е получател на доставка с място на изпълнение в Австрия. За тази цел фирма Б трябва да се регистрира за ДДС цели в Австрия още преди получаването на услугата от фирма А. Ако фирма Б се регистрира на общо основание, ще начислява ДДС на австрийския си клиент и ще ползва данъчен кредит за самоначисляването по получената услуга от фирма А. Ако фирма Б е регистрирана на специално основание (еквивалент на българския чл. 97а от ЗДДС), то тя няма да има право на данъчен кредит за самоначисленото ДДС и няма да има задължение да начислява ДДС на австрийската фирма В, нито ще й се трупа оборот за регистрация в Австрия, освен ако не се счита, че фирма Б има постоянен обект в Австрия.

  Ако австрийските ДДС правила се отличават от българските, то е напълно възможно да се трупа оборот за обща регистрация и за двете фирми А и Б, както и да няма задължение за фирма Б да самоначислява ДДС. Възможни са и някои хибридни варианти.

  При Ваше желание бихме могли да Ви сътрудничим в получаването на професионална помощ от местна австрийска консултантска компания.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->