Екатерина Додова Екатерина Додова Потребител

Частично възстановен акцизЗдравейте отново!

През 2009 година е внесен нов употребаван автомобил на който е внесе акциз с акцизна декларация. Стойността на акциза е включен в цената на придобиване и така е заприходен актива. До момента тече амортизация на въпросната стойност. Този месец (юли 2011), съгласно искане е върнат частично от този акциз, тъй като през 2009 година е платен повече.

Въпросът ми е как трябва да осчетоводя това връщане? Трява ли да взема операцията 205/457 със знак минус и съответно да направя корекция в САП, след което ще правя преобразуване на фин. резултат или да дам стойността на като извънреден приход? Тъй като не е било сигурно за това възстановяване и съответно сега идва като изнъреден приход.

Благодаря Ви за съдействието. Ще очаквам вашия отговор.Отговори

 • Здравейте,

  Срещаните в практиката подходи в подобна ситуация са два:
  - намаляване стойността на актива
  - отчитане на приход

  Моето мнение е, че коректен от счетоводна гледна точка е първият подход. На практика обаче, ако приложите втория подход (зависи и за каква сума става въпрос), фирмата няма да има никакви проблеми с НАП, тъй като веднага ще се задължи с корпоративен данък, отчитайки допълнителния приход.

  Връщайки се все пак към по-коректното счетоводно-данъчно третиране, следва да се отбележи, че:
  1. В случая не може да се говори за счетоводна грешка, тъй като към момента на придобиване на автомобила (2009 г.) всички относими фактори са били правилно преценени и сумата на акциза е била правилно включена в отчетната стойност на актива;
  2. След като не може да става въпрос за счетоводна грешка, то налице имаме промяна в счетоводна преценка;
  3. Промените в счетоводни преценки не водят до преизчисление на счетоводната информация от предходни години, а само в текущата (и евентуеални в бъдещи)
  4. Счетоводната преценка е била свързана с актив, а именно - определяне на отчетната му стойност. Следователно промяната на тази преценка води до промяна на балансовата/отчетната стойност на актива. Промяната се извършва през текущия период, без да се засягат изминалите периоди.
  5. Намалената стойност на актива води и до по-ниска амортизируема стойнст в САП, съответно по-ниски счетоводни амортизации.
  6. При промяна на счетоводни преценки стойностите на амортизируемите активи могат да се променят в ДАП. С други думи, данъчната амортизируема стойност на актива ще се намали също и в ДАП, съответно ще се намалят данъчните амортизации.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->