Atanaska Dimova Atanaska Dimova Оперативен счетоводител

Осчетоводяване на лизингов автомобилЗдравейте, имам следния казус:


ЮЛ "Х" закупува право да придобие в собственост лизингов автомобил (финансов лизинг) от физическо лице на стойност 25 000 лв. Сключено е тристранно споразумение между лизингодателя, прехвърлителя и поемателя, съгласно което поемателят дължи главница 6 600 и лихва 710 лв. Поемателят получава всеки месец фактура за лихвата по лизинга.


Въпросът ми е на каква стойност да заведа актива в САП и ДАП и как да осчетоводя този остатък от лизинга?


Благодаря предварително!Отговори

 • Главницата и лихвата, които споменавате, са вноски по непроменения погасителния план, дължими след датата тристранното споразумение ли? Казано по друг начин, включват ли се тук и просрочени суми от физическото лице? Отделно от това, има ли някакво плащане от ЮЛ към ФЛ за прехвърлянето? Възможно по-подробно.
 • Главницата и лихвата са вноски по непроменения погасителен план на лизинговата компания, но той си остава същия до прехвърлянет на собствеността и този остатък е след датата на сключеното споразумение.ФЛ не дължи неустойки и др.задължения към лизинговата компания.За прехвърлянето е сключен предварителен договор за продажба на МПС,в който купувача-ЮЛ се задължава да плати на продавача договорената между тях цена -25000лв и да продължи да изплаща сумите по лизинга към лизингодателя.
 • Здравейте,

  В такъв случай, изключвайки ДДС ефектите, бих могъл да предложа следното осчетоводяване, ако сте по МСФО:

  Дт Автомобил - 31 600
  Кт Задължение доставчик - 25 000
  Кт Задължения лизинг - 6 600

  Оттук насетне се изплаща главницата по лизинга съобразно погасителния план. Отчитат се текущи разходи за лихви на база на месечните фактури по погасителния план.

  Ако прилагате НСС, то ще трябва да вземете и една допълнителна счетоводна статия за лихвите до края на договора:

  Дт Финансови разходи за бъдещи периоди - 710
  Кт Задължения лизинг - 710

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • А какви са ефектите относно ДДС, след като ЮЛ е регистрирано по ДДС, но то няма да ползва данъчен кредит при закупуване на товарния автомобил, защото лизинговата компания фактурира само лихва без ддс.
  Благодаря за изчерпателния отговор!!!
 • В такъв случай няма ДДС ефекти.
 • Явно ще имам ДДС ефект, защото реално ми фактурираха лихва и главница с ДДС,сега мога ли просто да си ползвам данъчния кредит, защото става въпрос за товарен автомобил.И има ли някакъв ефект върху отчетната стойност на актива?
  Благодаря
 • Т.е. това, което дадохте като предварителна информация, се оказа, че не е вярно. Обръщам внимание, че това дали лизинговата компания ще начислява ДДС или не върху главницата не е въпрос на самоволна приумица на лизнговата компания, а е въпрос на достатъчно добро познаване на параметрите по сделката.
  Иначе имате право на данъчен кредит.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->