Петър Арчев Петър Арчев Нова звезда Потребител

Дублирано плащане по банкова път от клиент и връщането му за сметка на клиентаЗдравеите. В момента пред мен стои следният проблем.

Клиенти са дублирали плащане по фактура - тоест за една фактура има две идентични плащания - едното от 31.03.2011, другото на 01.04.2011.

Фактурата е платена с първото плащане от 31.03.2011, второто плащане от 01.04.2011 остана да виси по съответните сметки.

Клиентите сега са написали официално писмо, с което изискват да им бъдат върнати повторно внесените суми, като поемат разходите за тяхна сметка.

Така парите са върнати по Банков път на 07.2011, като от тези пари Банката си е удържала таксите за превод. Или ако приемем, че клиентите са внесли на 01.04.2011 - 270 ЕУРО, то 07.2011 им се връщат 250 ЕУРО и останалите 20 банката ги удържа като такси за превод.За мен този казус се явява сложен и бих желал да Ви помоля за коментар, как коректно да съставя счетоводните записвания и да осчетоводя случилото се.

Отговори

 • Дт Клиенти - 270 евро
  (или каквато там разчетна сметка сте ползвали за надплатената сума)
  Кт Пари - 270 евро

  Ей така ще ви излезе счетоводството
 • Дт 411
  Кт 504

  Значи по стандартния начин.
  Това, че банката удържа от връщаната сума комисионна за себе си не изисква ли специални статии?
 • Казвате, че тези комисионни не са за Ваша сметка, а и нямата допълнително плащане за тях - така че няма специални статии
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->