Росица Бранкова Росица Бранкова Счетоводител

Данъчно третиране на Договор за финансов лизинг прехвърлен на поемателЗдравейте Г-н Пламен Донев,

Останах много щанстлива, че случайно Ви открих в този сайт. Ще се радвам ако ми отговорите на поставените въпроси:

Фирмата ни има сключен договор за фин.лизинг на яхта. Но се наложи да прехвърлим този лизинг на друга фирма. Лизинговата компания оформи това с Договор за заместване на страна по договор, като втората фирма - поемател-замества 1-вата във всичките му права и задължения., т.е. не ни беше издаден никакъв данъчен документ /КИ за остатъчната стойност от 1-вата фирма и Фактура за заприходяване на актива във втората/.

Как да направим отписването и заприходаването, така че да бъде най-изгодно и за двете фирми от гледна точка на ДДС и ЗКПО, имайки предвид че трябдва 1-вата фирма да продаде яхтата на втората и да начисли ДДС на остатъчната стойност . Лиз.договор е такъв, че ДДС е разсрочено и не е начислено в началото на договора за лизинг.

Предварително благодаря за компетентния Ви отговор!Отговори

 • Здравейте, г-жо Бранкова,

  Няма допусната грешка в това, че лизинговата компания не е издала кредитно известие в конкретния случай.

  Иначе не е коректно да се използва терминът продажба на активите от страна на стария лизингополучател към новия. Предходният лизингополучател не е придобил право на собственост върху активите и, съответно, няма правно основание да прехвърля това право (т.е. да продава активите).

  По-правилно е да се говори за прехвърляне на правата по лизинговия договор, т.е правото да се ползват активите за срока на договора, както и правото да се придобие собствеността върху тях след изтичането на лизинговия договор. Такова право има стойност и това е разликата между цената на активите в сегашния момент и в настоящото им състояние (т.е. на старо) и главницата, която новият лизингополучател ще има да доплаща на лизингодателя. Прехвърлянето на това право се счита за облагаема доставка по ЗДДС.

  Новият лизингополучател ще може да си заведе счетоводно активите по справедлива стойност, т.е. сборът от това , което вече е платил на стария лизингополучател и това, което ще има да доплаща като главници по лизинговия договор.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->