ana radeva ana radeva счетоводител

Изкупуване на земеделска продукцияФирмата Х ООД изкупува селско стопанска продукция от регистрирани и нерегистрирани ЗП. • Как би следвало да се документират сделките с едните и другите? 

 • Правилно ли е съставянето и издаването на приемо-предавателен протокол от името на купувача (в случая ООД-то)?Отговори

 • Здравейте,

  Когато изкупувате продукция от лице, което не е самоосигуряващо се, следва да издавате Сметки за изплатени суми с оглед документиране и на дохода на ФЛ и на удържания ДОД. В случаите, когато не се издават Сметки за изплатени суми, следва да се издават документи, съдържащи задължителните реквизити по ЗСч (напр. квитанция, разписка, протокол и подобни).

  Относно приемо-предавателните протоколи - те съдържат идентификационни данни и за двете страни - купувач и продавач.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->