Катя Иванова Катя Иванова Потребител

Пререгистрация на фирма от ООД в ЕООДЗдравейте,
от 01.09.2011 г. регистрираното като ООД дружество се пререгистрира в ЕООД. Подават ли се документи в НАП, във връзка с тази промяна?Отговори

 • до 3 дни от регистраци - подаВа се декл по чл 123 от КТ за СМЯНА НА РАБОТОДАТЕЛ ЗА ПЕРСОНАЛА, КАКТО И АКО Е САМООСИГ СОБСТВЕНИКА, ЧЕ СПИРА ОСИГ ПРЕЗ ОДД И ЗАПОЧВА ПРЕЗ ООД
 • Здравейте,
  прехвърлянето на дружествени дялове може да доведе единстевно до деклариране на доход на физическото лице, прехвърлител на дяловете. Ако лицето е реализирало доход от прехвърлянето на тези дялове, тогава е задължено с годишната си данъчна декларация за текущата година, която се подава до 30 април на следващата година, да декларира съгласно чл. 33 от ЗДДФЛ полученият доход.
  По чл. 123 от КТ се подава Уведомление за промяна на работодател, а не декларация. В случая при прехвърляне на дружествени дялове не се подава уведомление, защото при смяна на собственика на предприятието не се извършва промяна в ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП. За справка виж Наредба № 5 ОТ 29.12.2002г. за Съдържанието и реда за изпращане на Уведомлението по чл. 62, ал.5 от КТ. - Приложение 5.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->