Miroslava Camburova Miroslava Camburova Потребител

Туристически услуги и VIES декларацияТуроперотарска фирма предоставя хотелска услуга на Румънска фирма, за която е издадена фактура . Фактурата е за хотелско настаняване в Пловдив, основание за неначисляване на ДДС е чл. 86, ал. 1 от ППЗДДС.

Според Чл. 21.(2) от ЗДДС - Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.

Според Чл. 21.(4) от ЗДДС -Мястото на изпълнение при доставка на услуга е:
1. мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни;

Чл. 137от ЗДДС - Място на изпълнение на доставка на обща туристическа услуга е мястото, където туроператорът или туристическият агент е установил своята икономическа дейност или има постоянен обект, от който извършва изпълнението.

При положение, че фирмата е румънска, член на ЕС, основанието е туристическа / хотелска/ услуга на територията на страната, трябва ли да се подава VIES декларация за предоставената услуга или не?


Предварително благодаря!Отговори

  • Здравейте,

    От всички изброени от Вас правила за определяне на мястото на изпълнение на доставките приложим е чл. 137, тъй като, както сами описвате, Вие на практика прилагате специалния ред за облагане на обща туристическа услуга. Това означава, че мястото на изпълнение на доставката Ви е в България. От това следва, че не сте задължени да подавате VIES декларация.

    Вашият румънски клиент от своя страна не прилага режима на самоначисляване на ДДС.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->