Анелия Иванова Анелия Иванова Потребител

Сконто по фактура за продажбаБългарска фирма регистрирана по ЗДДС извършваща международни товарни превози, издава фактура за транспортна услуга на италианска фирма регистрирана по ЗДДС. Двете фирми имат договорни отношения за отбив от цената при плащане от страна на клиента преди определена дата. Поради което след осъществено предварително плащане от страна на италианската фирма, нашата фирма е направила 3% сконто от сумата по фактурата, с което е намалила размера на вземането си от клиента. Във фактурата, която сме издали никъде не е отбелязан размера на отбива от цената, защото не сме сигурни дали клиента ще плати предварително.

Въпросът ми е какъв документ (кредитно известие или друг документ) следва да издаде българската фирма на италианската за съответния размер на сконтото, за да намалим вземането си от този клиент и да занулим партидата си към него?Отговори

  • Здравейте,

    Правилното процедиране от гледна точка на ЗДДС в подобни случаи е издаването на кредитно известие.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->