Виктория  Белчева Виктория Белчева Потребител

Префактуриране на ел. енергияДружество - страна по договор за доставка на ел.енергия с ЕВН Електроразпределение, префактурира консумираната енергия на фирми - потребители, чиято консумация се отчита отделно. Дружеството получава фактура от ЕВН, след което префактурира на потребителите консумираната от тях енергия и малка такса. Това е основна дейност за дружеството.

Моля да разясните най-правилния начин за отчитане на приходите на дружеството. Префактурирането само като разчет ли да се отчита, при положение, че е договорирана средна цена на енергията за крайните потребители?

Благодаря!Отговори

  • Здравейте,

    Коректният отговор на този въпрос би се базирал на конкретните Ви договорни правоотношения с Вашите клиенти. Съгласен съм, че префактурираните суми могат да се отчитат като разчет (за разлика от брутен приход и брутен разход) стига да имате ясно изразената юридически роля на посредник (агент) и да не носите практически никакъв риск във връзка с "пласмента" на консумираната електроенергия.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->