Тодорка Йорданова Тодорка Йорданова счетоводител

Начисляване на такса за битови отпадъциПри поучаване на съобщението за дължими данък сгради и такса за битови отпадъци не е ли редно да се начислят същите в счетоводството на фирмата за да се отрази в баланса вярно и чество възникналите и натрупани задължения за тях.От г-жа Аня Пейчева по този въпрос останах с впечатление,че се начисляват едва при тяхното плащане а не при възникване на задължението.Отговори

 • Здравейте,

  Опасявам се, че сте останали с погрешно впечатление. Действително с оглед спазване принципа на текущо начисляване, разходите и задълженията за местни данъци и такси е редно да се отчетат, когато техният размер е ясен (съобщен).

  Този въпрос обаче има практическо значение само когато до края на годината тези данъци и такси все още не са платени. Все пак сроковете за плащане по ЗМДТ са винаги в рамките на текущата година, а и болшинството фирми спазват сроковете (или поне така беше до скоро).

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->