Нели Петкова Нели Петкова Потребител

Обезценка на стокиКакъв е данъчния ефект при обезценката на стоки, относно ЗКПО и ДДС? Стоки с влошено качество се обезценяват до нулева себестойност - реализира се разход за обезценка. След това тези стоки се продават на ниска цена (в повечето случай под доставната) - реализира се приход от продажба на стоки.Отговори

 • Здравейте,

  На първо място, от техническа счетоводна гледна точка не е коректно да се говори за обезценка на активи, в случаите когато стойността им се свежда до нула. В подобни случаи имаме по-скоро отписване (напр. поради брак) на активи, от които не се очакват никакви бъдещи икономически изгоди. Тъй като Вашия случай не е такъв, то е редно да обезценявате стоките до определена стойност, много или малко по-ниска от доставната им цена, но все пак не нулева.

  По отношение на ЗКПО ефектите - счетоводно отчетените разходи за обезценка се признават за целите на корпоративния данък, но едва в годината, в която конкретните обезценени стоки са продадени. Това означава, че ако обезценката е направена в предходна година, то ще Ви възникне данъчна временна разлика.

  По отношение на ДДС ефектите - по принцип имате право да продавате стоки (в ДДС смисъл различни от нови сгради и УПИ) под себестойност и съответно да начислявате ДДС при продажбата върху реалната им продажна (т.е. намалена) цена. Корекция на данъчен кредит в подобни случаи не се прави, доколкото нямате например (прикрит) брак. Ниската продажна цена трябва да бъде икономически обоснована, а ако продавате към свързано лице,то има вероятност НАП да Ви направи проблем за размера на цената.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->