Svetla  Kostova Svetla Kostova Потребител

Отчитане на стокиПроведена е данъчна ревизия в предприятие. Данъчните органи констатират че не се води аналитично отчитане на стоки. Възниква въпросът как се определя сумата, с която се кредитира сметката на стоките 304-Стоки при продажбата на стоки и с каква честота се прави това?Отговори

  • Добър въпрос. И как в действителност го правите?
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->