Николай Илиев Николай Илиев Потребител

Осигуряване в държава - членка от ЕСБългарска фирма има отказ за издаване на удостоверение А 1 за приложимо законодателство. Как следва да се процедира впоследствие, за да се прилага осигурителното законодателството на съответната страна-членка, в случая Естония - да се "регистрира" в Естония, да се извадят разрешителни за работа на работниците, да се внасят осигуровки, съобразно естонското трудово-осигурително право?Отговори

  • Здравейте,

    Една от основните идеи на европейските регламенти в областта на координацията на системите за социална сигурност (въпросното удостоверение А1 е средство за такава координация) е да се гарантира, че за европейските работници ще бъде приложимо осигурителното законодателство на само една от европейските държави. В резултат на това, за тези лица ще има задължение да се заплащат осигурителни вноски в само една европейска държава.

    След като тази държава няма да е България, то ще трябва да се съобразите с изискванията на естонското осигурително законодателство и да плащате вноски там.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->