Димитрия Тодорова Димитрия Тодорова Потребител

Приблизителни оценкиКакво представлява теста за проверка на приблизителните оценки на материалните запаси?Благодаря предварително :)


Отговори

 • Здравейте,

  Настоящият форум е за дискутиране на практически казуси от счетоводно-данъчната практика.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • В практиката на одиторите се изисква да се правят тестове и на приблизителните оценки. Това данъчно се регулира предимно с временните данъчни разлики. За да може кредиторите и акционерите да са спокойни, е нужно при одита да се направи тест на приблизителните оценки - разходите за амортизации, провизии и други до колко отговарят на икономическата дейност през отчетната година и до колко отговарят на рисковете свързани с тази дейност.
  Вие питате за приблизителните оценки на материални запаси - нормално е те да бъдат преизчислявани при обезценки, връщанена частично или изцяло на обезценка при преоценки и прочие. Всичко това са приблизителни оценки. Теста за приблизителни оценки трябва да увери одитора в това, че няма значителни отклонения от стойностите на материалните запаси и ако те се реализират в момента, ще възстановят приблизителната стойност, която е в баланса след преоценката или обезценката от страна на ръководството и счетоводителите.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->