Николета Молдованска-Алексиева Николета Молдованска-Алексиева Потребител

Застрахователни полици, издадени на името на служител/управителЗдравейте,

На командированите в чужбина служители (трудови договори) и управител (договор за управление и контрол) купуваме застраховки Помощ при пътуване (временна здравна застраховка). Полиците се издават на името на приносителя на полицата, т.е. служителя. Не разполагам с документ от който да е видно, че разхода е направен за сметка на дружеството.

От данъчна гледна точка тези полици признават ли се за разход на дружеството или трябва да ги извадя от разходите на края на годината?

Благодаря Ви предварително ако отделите внимание на този въпрос!Отговори

  • Здравейте,

    Съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина командироващото предприятие е длъжно да застрахова командированите служители за своя сметка. Едновременно с това, ЗКПО регламентира, че разходите, определени като задължителни с нормативен акт (какъвто Наредбата е), се признават за данъчни цели. Единственото, което Ви остава да подсигурите с оглед признаването на застрахователните разходи, е принципът на документална обоснованост. В тази връзка в самите застрахователни полици или в друг счетоводен документ, издаван от застрахователя, трябва да е видно, че фирмата Ви е страна по полиците (т.е. ги плаща), макар и бенефициенти да са служителите в командировка.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->