Zl Dineva Zl Dineva Главен Счетоводител

Продажба на ДМАФирма продава собствен ДМА /транспортно средство/, предмет на сделка между несвързани лица по продажна стойност по-ниска от балансовата. За целта е издадена и надлежно оформена данъчна фактура. Следва ли да бъде доначислен ДДС върху разликата между продажната и балансовата стойност? И ако да - то какъв документ трябва да бъде оформен?

Предварително благодаря!Отговори

  • Не, не се доначислява ДДС.
  • Здравей те! В момента имам същия въпрос дали е възможно да се обосновете със закон твърдението Ви че не се до начислява ддс.
    Необходимо ли е да се доказва причината поради която актива се продава на по - ниска цена от тази за която се води по балансова стойност. По какъв начин трябва да се докаже че сделката е чиста и не се цели избягване от данъци. Как да докажа че цената на която се извършва сделката е реални!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->