Иванка Борисова Иванка Борисова Потребител

Корекция на ДДС при финансов лизингЮЛ сключва договор за финансов лизинг на пътно транспортно средство на 31.03.2008 г. Фактурната цена с ДДС е 92399.98 лв. Актива е заведен и започват да се начисляват амортизации 25%. Първоначално, срокът на лизинга е 36 м. В последствие срока на лизинга е удължен, тъй като лизинговият договор се преструктурира и срока се удължава до 05.08.2011 г.

След издължаване на последната вноска лизингополучателят подава молба, в която се променят условията, а именно след погасяване на последната лизингова вноска, лизинговата вещ да бъде прехвърлена директно на друго физическо лице с цел избягване на данъци.

Въпросите ми са: 1. Трябва ли корекция на ползвания данъчен кредит от лизингополучателя? Това доставка ли е?

 2. Как счетоводно да се отпише актива?Отговори

 • Здравейте,

  Тъй като най-вероятно въпросните ЮЛ и ФЛ са свързани лица, то това бихте могли да имате ДДС проблеми. Тук по-скоро ще става въпрос за начисляване на ДДС по доставка между свързаните лица, а не за корекция на данъчен кредит.

  Активът се отписва по нормалния начин.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->