Петя Илиева Петя Илиева съдружник в ООД

Необходими документи за признаване на право за данъчен кредитПри покупка на стока, свързана с основната икономическа дейност на дружеството ни, се издава фактура и търговски документ за произход на стоката. В последното време не се признава право на данъчен кредит поради липса на доказателства за извършена фактическа сделка.


Необходимо ли е да се съставят приемо-предавателни протоколи за фактическото приемане на стоката, за да бъде признато правото на данъчен кредит? Какви други документи биха доказали, че има фактическо прехвърляне на собствеността на стоката?

При некоректен предходен доставчик, неоткрит и непредставил документи, можем ли да защитим правата си на коректен данъкоплатец?

Предварително благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Засягате действително един много наболял от практиката въпрос. А именно често произволния отказ на данъчен кредит от страна на данъчните органи. Причините за това обаче не са толкова формално-документални, а генерална политика на НАП, насочена към:
  - противодействие срещу данъчни измами с всякакви възможни средства (законни и недотам законни);
  - ударно досъбиране на фискални приходи предвид проблемите с бюджетния дефицит.

  От тази гледна точка съставянето на допълнителни приемо-предавателни протоколи по никакъв начин не Ви гарантира пред НАП, че извършената покупка ще бъде приета като реална, тъй като въпросните протоколи отново могат да се счетат за нереални (по-точно документи с невярно съдържание).

  Предоставянето на други релевантни документи, а също и физически доказателства за реалността на доставките, зависи от конкретния случай. В крайна сметка при подобен спор често се налага чак на съдебно ниво независиямият съд да преценява реалността или нереалността на спорните доставки.

  По отношение на некоректните предходни доставчици може да се каже, че се забелязва една тенденция НАП много рядко да се позовава на чл. 177 от ЗДДС (солидарна ДДС отговорност), тъй като е много трудно доказването от страна на НАП на наличието на обстоятелствата по въпросния член. Затова НАП прибягва директно към отричане реалността на доставката, който случай вече коментирахме.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->