Лиляна Стоева Лиляна Стоева Потребител

Данък върху изплатена сума по изпълнителен листМоля за правен съвет:

Имам да получавам пари от Кремиковци: 1. сума по изпълнителен лист / делото заведено през 2002 г. - приключило 2009 г.- неправомерно съкращение/ - обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ

 2. сума от законна лихва по изпълнителния лист.

 3. неизплатена сума по фиш за заплата


Допълнително имам да поллучавам обезщетение за неспазен срок на предизвестие чл.222 ал.1 от КТ + обезщетение за неползвани преди съкращението ми годишни отпуски / начислени при възстановяването ми на работа през 2009 г. / чл. 224 ал.1 от КТ

Сега при изплащането, правят сбор от трите позиций и ми удържат 10 % на цялата сума. Аз мисля, че на суми по изпълнителен лист , дължими лихви , обезщетения не трябва да се удържа плосък данък. Моля за отговор, при какъв вид доходи се удържа плосък данък и при моя случай правилно ли е да се удържа ?Отговори

 • Здравейте,

  Коректно са били удържани 10% ДОД върху цялата дължима сума. Причината е, че всички получени от Вас доходи (съобразно различните основания за получаването им) са облагаеми, вкл. и законната лихва за забава. Никой от тези видове доходи не е изрично посочен като необлагаем в ЗДДФЛ. Идеята е, че тези доходи заместват неполучени работни заплати, които ако бяхте получили на общо основание, също щяха да бъдат облагаеми.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->