Мая Манолова Мая Манолова счетоводител

ДАНС-Мерки срещу изпиране на париЗдравейте, собственик съм на ЕТ с управляващ прокурист - съпруга ми. Счетоводната отчетност се води от мен, отговарям на изискванията по Закона за счетоводство.

Въпроса ми е какви правила за Мерките срещу изпиране на пари трябва да подам като счетоводител или като ЕТ?

Моля за вашия компетентен отговор!
Поздрави!Отговори

  • Само по себе си, че сте ЕТ не Ви задължава да приемате Вътрешни правила по чл. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Зависи каква е дейността на ЕТ и ако извършвате някоя от дейностите предвидени в чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП, тогава като ЕТ приемате вътрешни правила и ги изпращате за утвърждаване на председателя на ДАНС. Ако не извършвате счетоводни услуги на друго лице, освен, че водите Вашето си счетоводство, не сте задължена да приемате правила и като счетоводител.
  • Съгласен съм с горния коментар.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->