МИТКА ЦОЧЕВА МИТКА ЦОЧЕВА ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

Междинно приключванеФинансов резултат загуба - може ли при междинно (месечно) приключване да бъде закрит от фонд "Резервен за покриване на загуби" с решение взето на УС?Отговори

  • Здравейте,

    Ръководството на предприятието, разбира се, може да взема решения по отношение на натрупаните загуби, неразпределените печалби и ползването на резервните фондове. Но става въпрос за печелби или загуби от предходни години. Така че, ако имате официално решение от ръководството за покриването на загуби от предходни години, можете да направите това осчетоводяване.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->