Райна  Ангелова Райна Ангелова Потребител

Срок за смяна на касов апарат на ЕТКога е крайния срок за смяна на касовия апарат на едноличен търговец (без регистрация по ДДС), с касов апарат с връзка с НАП?Отговори

Свързани документи със ЗДДС

-->