Александър Овчаров Александър Овчаров Потребител

Продажба на поименни налични акции от ЮЛ на свързано ФЛМоже ли юридическо лице, което притежава акции (временни удостоверения) от капитала на друго юридическо лице (непублични дружества, акциите са поименни, налични), да ги продаде на свързано физическо лице (акционер и в двете компании) на цена, по ниска от номиналната стойност на акциите?

Пример:
Дружество А притежава 25 000 акции по 1 лев от капитала на Дружество Б.
Дружеството А продава своите 25 000 акции на лицето Т.С. на цена от 1 000 лв за целия пакет акции. Лицето К.С. е акционер и в дружество А и в дружество Б.

От данъчна гледна точка, може ли ЮЛ да продаде акциите на по-ниска цена от номиналната на свързаното лице?Отговори

 • Здравейте,

  Сама по себе си продажбата на цена, по-ниска от номинала, не е данъчно нарушение. Индикацията за данъчно нарушение е дали договорената (а в случая на свързани лица - определената) продажна цена се отклонява от съпоставимите пазарни цени.

  На практика можете да продадете тези акции на по-ниска от номинала им цена, ако можете да докажете защо цената им е паднала (напр. дружеството е натрупало големи загуби, заплаха от фалит и пр.).

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->