Петя Петя Петя Петя помощник-директор

Земеделски производител длъжен ли е да има касов апарат и да води счетоводствоМъж на 63 години, пенсионер, който в момента и работи е регистриран като физическо лице - земеделски производител за 2011 година.

Длъжен ли е според действащите законови уредби да има касов апарат, да води счетоводство, да плаща осигуровки и данъци?

Предвиждат ли се промени в нормативната база, какви са те и до какво водят те за лицето?

Благодаря Ви!Отговори

 • Здравейте,

  По реда на засегнатите теми:

  Касов апарат - зависи къде се продава земеделската продукция. Ако е на стокова борса или от закрито помещение (магазин, склад и подобни) е необходимо да има касов апарат. Ако ли не и се продава собствена непреработена продукция, не е нужно да има касов апарат.

  Счетоводство - зависи дали изчислявате печалба за целите на облагането с данък или ползвате само нормативно признатите разходи. Счетоводсво е задължително да водите само в първия случай.

  Осигуровки - като регистриран земеделски производител сте и самоосигуряващо се лице. Социални осигуровки дължите само по Ваше желание (тъй като сте пенсионер), а здравни осигуровки - задължително.

  Данъци - дължите данък общ доход по ЗДДФЛ. Ако сте регистриран и по ЗДДС, то определяте данъчна печалба по реда на ЗКПО и приложимата за Вас данъчна ставка е 15%. Ако ли не и ползвате нормативно признати разходи, приложимата данъчна ставка е 10%.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • Здравейте,

  По реда на засегнатите теми:

  Касов апарат - зависи къде се продава земеделската продукция. Ако е на стокова борса или от закрито помещение (магазин, склад и подобни) е необходимо да има касов апарат. Ако ли не и се продава собствена непреработена продукция, не е нужно да има касов апарат.

  Счетоводство - зависи дали изчислявате печалба за целите на облагането с данък или ползвате само нормативно признатите разходи. Счетоводсво е задължително да водите само в първия случай.

  Осигуровки - като регистриран земеделски производител сте и самоосигуряващо се лице. Социални осигуровки дължите само по Ваше желание (тъй като сте пенсионер), а здравни осигуровки - задължително.

  Данъци - дължите данък общ доход по ЗДДФЛ. Ако сте регистриран и по ЗДДС, то определяте данъчна печалба по реда на ЗКПО и приложимата за Вас данъчна ставка е 15%. Ако ли не и ползвате нормативно признати разходи, приложимата данъчна ставка е 10%.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • Здравейте,

  По реда на засегнатите теми:

  Касов апарат - зависи къде се продава земеделската продукция. Ако е на стокова борса или от закрито помещение (магазин, склад и подобни) е необходимо да има касов апарат. Ако ли не и се продава собствена непреработена продукция, не е нужно да има касов апарат.

  Счетоводство - зависи дали изчислявате печалба за целите на облагането с данък или ползвате само нормативно признатите разходи. Счетоводсво е задължително да водите само в първия случай.

  Осигуровки - като регистриран земеделски производител сте и самоосигуряващо се лице. Социални осигуровки дължите само по Ваше желание (тъй като сте пенсионер), а здравни осигуровки - задължително.

  Данъци - дължите данък общ доход по ЗДДФЛ. Ако сте регистриран и по ЗДДС, то определяте данъчна печалба по реда на ЗКПО и приложимата за Вас данъчна ставка е 15%. Ако ли не и ползвате нормативно признати разходи, приложимата данъчна ставка е 10%.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • Здравейте,

  Да не откривам нова тема може ли да питам за следното:
  Регистриран ЗП с ЕООД, сключва договор за услуга с трактор-сеене, косене, торене. В такива случаи ЗП трябва ли да пускат касови бележки и да имат касов апарат?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->