Даниела Наумова Даниела Наумова Потребител

НСС и НСФОМСПВъпросът ми е свързан с наемните договори и НСС или МСС е редно да се прилагат.

съществуващият стар НСС11 е заменен от НСС17 Лизинг. Въпросът ми е кога е редно да се спазват НСС и кога МСС в конкретния случай и не са ли заменени тези стандарти с МСС? Прави ли се разлика между НСС и НСФОМСП?

Създават ли наемните договори възможности за данъчни измами и по какъв начин точно?Благодаря Ви предварително за отговора!Отговори

 • Здравейте,

  Не съществува договор, за който да се прилага алтернативно или "НСФО за МСП" или "МСФО".
  Двете счетоводни бази са доста хармонизирани, като съществуващите правила за признаване, оценка и представяне на активи и пасиви - за част от тях те са сходни, при други има различия.

  Ако под "наемни" договори визирате договори за отдаване под наем на актив, то и НСС17 и МСС17 дават сходни критерии за определяне дали един договор за наем отговаря на критериите за финансов лизинг или не. В МСФО е много по-добре илюстрирано разграничаването и класификацията.
  Веднъж класифициран като финансов лизинг (следвайки критериите в НСС17/МСС17), то трябва да знаете, че има разлики м/у двата стандарта по отношение на лихвата, както и други особености.
  Ако наема не отговаря на условията за финансов лизинг, то се отчита по стандартния ред (като при третирането на оперативен лизинг няма съществена разлика м/у НСФО и МСФО).

  Относно частта от въпроса ви дали договорите за наем създават предпоставка за данъчни измами, то бих искал да измястя фокуса ви на внимание по-скоро върху данъчно оптимизиране :)

  Без да навлизам в подробности:
  В единия случай (оперативен) ползвате наема като данъчно признат разход (при равни други условия), но губите амортизациите и лихвите (ДДС-то също може да се финансира) като разход. В другия (финансов) - обратното.

  За повече детайли, моля да се свържете с нас.

  Поздрави,
  Борис Тенчев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->