Nina Kirilova Nina Kirilova касиер

Допусната грешка в месечната декларацияМола за отговор на следния въпрос!

В декларацията за м.10 съм извършила приспадане на ДДС - в размер на 475 лв, но съм нямала право, защото това е вече третия месец за възстановяване на сума от м.07. Сега получих покана от НАП за доброволно внасяне на прихванатата неправилно сума.

Какъв е реда за документалното откорегиране на допуснатата грешка в Декларацията за м.10, където имам посочен данък за внасяне 1250 лв., от които внесени 775 лв и приспаднати -475 лв., а е трябвало да бъде данък за внасяне 1250, от които внесени 1250 лв. и 475 лв. за възстановяване в 30 дневен срок и да попълня съответно Приложение 6? Веднага при получаването на поканата пуснах плтежно за сумата от 475 лв.Отговори

  • Здравейте,

    Сега остава само да си поискате сумата за възстановяване от м. 09 с Искане за прихващане или възстановяване по чл. 129 от ДОПК.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->